ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :แพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :